Blomstergården

Kategori

Dato

oktober 16, 2017

Om projektet

Projektet omfattede indretning af alle fællesområderne i hovedhusene, et fælles hus til brugerne, samt kontorer og opholdsrum til personalet. En spændende opgave, hvor der skulle tages stor hensyn til de ældre beboeres behov, begrænsninger og tilstand, men også til yngre handicappede beboere der ville komme til.
Der blev etableret en værdifuld dialog med centerlederen, der ledte til efterfølgende løbende rådgivning i forbindelse med andre områder i huset.